Else Marie Hagen på Kunstnernes Hus

 

Else Marie Hagen - Portrett med vann (4), 165 x 135 cm, inkjetprint og vann på aluminium, 2014.

Else Marie Hagen – Portrett med vann (4), 165 x 135 cm, inkjetprint og vann på aluminium, 2014.

Else Marie Hagen åpner i kveld utstillingen VokabularKunstnernes Hus. Vi har snakket med Hagen om utstillingen og et utvalg av hennes tidligere prosjekter.

Takk for at du tar deg tid til et intervju midt i innspurten til utstillingen. Hva skal du vise på Kunstnernes Hus?
Jeg ble tidlig i arbeidsprosessen opptatt av begrepene stemning og ladning som billedmessige faktorer. Selv om disse begrepene glir over i hverandre, er det en viss forskjell på dem; mens stemning er noe man kan oppnå ved spesifikke virkemidler i arbeidsprosessen, er ladning i større grad preget av  sammenhengen det ferdige arbeidet opptrer i. Begge deler betinges av betrakterens assosiasjoner med grunnlag i både personlige og kollektive erfaringer. For å undersøke forhold omkring måten bilder blir lest på, har jeg jobbet med begreper som lys / mørke og fast / flytende, uttrykk som det knytter seg symbolikk til og som stiller seg til disposisjon for fortolkning.  Disse begrepene har vært en inngang for å se nærmere på bildets bestanddeler og virkemidler og på hvilket grunnlag betydning blir produsert. Hvordan billedmessige faktorer kommuniserer, også løsrevet fra bildets hovedmotiv, er ikke bare interessant i en kunstsammenheng men viktig for generell billedforståelse. Arbeidene jeg viser på utstillingen er en samlet gruppe, en lesbar linje som viser og gjentar ulike aspekter av temaet jeg befatter meg med. Jeg har forsøkt å etablere en undersøkende metode i arbeidet, slik at uttrykket kan bevege seg mellom det saklige og det symbolske og mellom materialitet og narrativ.

Else Marie Hagen - Grå Umbra (1), C-print, 192 x 137,3 cm, 2013.

Else Marie Hagen – Grå Umbra (1), C-print, 192 x 137,3 cm, 2013.

I dine tidligere utstillinger har du ofte vist fotografiske verk sammen med installasjoner i gallerirommet. Hva er det som gjør at du liker å arbeide med denne kombinasjonen?
For meg er det ikke så klart skille mellom disse to tilnærmingsmåtene, i flere av installasjonene har jeg tenkt mer i retning av at det er bildet som beveger seg, at det forflytter seg fra flaten og ut i det romlige uten å slutte og være bilde.

I tillegg til å vise fotografier sammen med installasjoner har du også presentert fotografiene dine som skulpturer, f.eks. ved å rulle fotografier sammen til sylindere og stille de opp etter veggen i et hjørne av galleriet. Ønsker du å bryte ned de ellers klare skillene mellom det tredimensjonale gallerirommet og det todimensjonale billedrommet?
I arbeidet Sylindrisk plan som du viser til, skifter bildet mellom å være overflate og objekt. Som flate inviterer det inn til motivet mens det som objekt knytter an til omgivelsene på en annen måte.
Når det gjelder skillet mellom et reelt rom og et billedrom betinges det ikke bare av fysiske forhold men også av blikk og persepsjon, av måten man opplever og bearbeider inntrykk på. Ved å vise rommet som bilde eller vise bildet romlig, har jeg i enkelte tidligere arbeider ønsket å gi alternative posisjoner for betrakteren på samme tid, mulighet til en veksling mellom distanse og nærvær. I den billedstrømmen vi er omgitt av der hendelser og situasjoner blir gjengitt på løpende bånd,  er det posisjoner vi stadig går inn og ut av.

Else Marie Hagen - The Success Indicator (say they keep a journal but really don't), C-print, 175 x 98,7 cm, 2013.

Else Marie Hagen – The Success Indicator (say they keep a journal but really don’t), C-print, 175 x 98,7 cm, 2013.

Hva er det med det fotografiske mediet som gjør at du fortsetter å jobbe med det?
Billedspråk trengs til å snakke om viktige ting. Bildet er fleksibelt, det kan fylles opp og tømmes, det kan endre innholdsmessig betydning etter omstendighetene. Denne bevegeligheten gjør billedspråket egnet som kilde til tankeproduksjon og diskusjon. Fotografiet forholder seg til verden på en særegen måte, det kan selv være utsagnet eller det kan som referent framstå sekundært, overskygget av motivet sitt. Det er ikke innelukket i kunstfeltet men sirkulerer som språk i alle sammenhenger. Jeg er tiltrukket av denne anvendeligheten, potensialet fra abstraksjon til dokumentasjon, og utfordringen som ligger i å finne ut hvordan jeg selv kan bruke fotografiet presist når det jeg ønsker å undersøke ofte er uavklart for meg selv.

Else Marie Hagen - Av på av (7), C-print, 180 x 138 cm, 2013.

Else Marie Hagen – Av på av (7), C-print, 180 x 138 cm, 2013.

Fotografiene dine viser ofte reflekterende materialer som speil, gull- og sølvfolie, glanset plastikk og transparante tekstiler. Er materialvalget en viktig del av den kunstneriske prosessen?
De reflekterende materialene interesserer i sin posisjon mellom ting og bilde. De tar opp i seg omgivelsene, men så flyktig at de trenger kameraet for å holde speilingen fast. Jeg har i flere arbeider vært opptatt av overflate og har brukt disse materialene på ulikt vis. På Vigelandmuseet ville jeg primært spille inn de fysiske rommenes overflater, mens jeg på Galleri K var mer opptatt av overflate i en større samfunnsmessig sammenheng og brukte disse materialene for å si noe om det kommersielle billedspråket.Materialvalget til oppstillingene jeg fotograferer antar jeg at skjer på en måte som er sammenlignbar med hvordan man foretar valg når man bygger opp et maleri, det dreier seg om farge, tekstur og form, og er ofte visuelle ideer som er med helt fra starten. En annen sak er den materialiteten fotografiet selv skal få. Her er det også mange valg å ta som kan være utslagsgivende for hvordan fotografiet korresponderer med sitt motiv og hvordan det forholder seg til rommet. Den innholdsmessige betydningen av fotografiets materialitet er verdt oppmerksomhet.

Else Marie Hagen har lenge jobbet i krysningsfeltet mellom fotografi og installasjon. I kveld åpner utstillingen Vokabular på Kunstnernes Hus.

Else Marie Hagen har lenge jobbet i krysningsfeltet mellom fotografi og installasjon. I kveld åpner utstillingen Vokabular på Kunstnernes Hus.

Motivene dine bærer preg av å være iscenesatte og konstruerte oppstillinger. Har du en klar idé om hvordan det endelige resultatet skal bli når du går i gang med et bilde?
Arbeidsprosessen starter med bilder som beveger seg fritt uten å være bundet av noen fysiske begrensninger, og de utvikler seg over tid. Det er en ganske intuitiv tilnærming mest styrt av at jeg ofte organiserer tanker og opplevelser rundt noe visuelt. Jeg lager skisser som jeg siden jobber opp mot og ofte forfølger jeg det opprinnelige, spontane bildet så langt det lar seg gjøre. Derfor kan resultatet ligge ganske nær opp til utgangspunktet.
Denne gangen har jeg imidlertid jobbet litt annerledes, som f.eks i arbeidet Portrett med vann. Her er en modell fotografert med vannet synlig dryppende fra ansikt og hår. Bildet av ham er printet i flere eksemplarer, og enkelte av dem påført vann. Slik modellen var utsatt for vann, behandles nå portrettet av ham med vann. Blekket som ikke er vannfast, renner og endrer farge og form på det opprinnelige motivet; det etableres en materialitet som tolker den opprinnelige scenen. Det rennende blekket skaper et sentimentalt uttrykk, og vrir arbeidet i narrativ retning. Det understreker et innhold som muligens ligger latent også i det opprinnelige fotografiet. Jeg har hatt utbytte av å jobbe opp mot materialitet og tilfeldigheter på denne måten og spille inn de fysiske forholdene som meningskomponenter.

Se utstillingen VokabularKunstnernes Hus i perioden 14.03. – 27.04.
Else Marie Hagen er også representert i utstillingen Vi lever på en stjerneHenie Onstad Kunstsenter til og med 27. april.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s