– Kampen for Fotografihuset på Sukkerbiten er ennå ikke avgjort

Debatten om Fotografihuset har rast den siste tiden, og mange har kritisert mangelen av et kunstnerisk program. Vi har snakket med den nyansatte kunstneriske lederen, Jonas Ekeberg – mannen som skal utvikle programmet:

Lager kunst for å redde Y-blokka

I en ny fotoserie retter Katja Høst oppmerksomheten mot Y-blokka. Resultatet er et prosjekt i skjæringspunktet mellom kunst og aktivisme. Vi har snakket med Høst om bygget som vekker så store følelser: