Arven etter Sandberg

I Norge har aksepten for fotografi som et selvstendig kunstnerisk uttrykk en relativt kort og oversiktlig historie. Helt opp til 1970-tallet var fotografi ennå ikke anerkjent som kunstform, noe som ble pinlig tydelig da Kåre Kivijärvi som den første fotografen til å bli antatt på Statens Høstutstilling fikk sine verk oppført som ”maleri” i utstillingskatalogen.…