En fotografisk bildedagbok

I utstillingen Stille Protagonister på CYAN :galleri viser OFKS-eks student Eivind Nakken utdrag fra sitt omfattende prosjekt Fjernlys. Vi har snakket med Eivind om prosjektet som han selv beskriver som en subjektiv fotografisk «bildedagbok», og om studiehverdagen på fotoskole i Bournemouth: I utstillingen viser du arbeider fra ditt prosjekt Fjernlys. Kan du fortelle om dette…